Реализация

Възпитаниците на специалност “Корабни машини и механизми” реализират своите теоретически и практически знания и умения, получени по време на обучението си в Технически Университет - гр.Варна, в следните предприятия, заводи и акционерни дружества:

Корабоплаване:

- Stamco Agency Co Ltd.

- Параходство БМФ АД - Варна

- Stargate maritime Ltd.

- Thalatta  Shipping Ltd.

- Zodiac Shipping Ltd.

- Cosmos Shipping - Ltd.

- K.RIS Ltd

- Valiant Agency Ltd.

- Promar - Ltd.

- Overseas Maritime Ltd.

- LIL - 12 Shipping & Manning Ltd.

- IHB Shipping Ltd.

- Euronav Ltd.

- Пристанищен комплекс “Бургас”

- Пристанищен комплекс “Варна”

 

Корабостроене и Кораборемонт:

- ККЗ "МТГ Делфин" АД

- КРЗ "Одесос" АД

- "Булярд – Корабостроителна индустрия" ЕАД

- “Терем – КРЗ Флотски Арсенал – Варна” ЕООД

- "Варса Шиппинг" ООД

- "Хеленика" ООД

 

Заводи за корабно машиностроене:

- "Булмар Консулт" ООД

- "КММ" АД

- "Корабно машиностроене" АД

- "МАЯК – К" ООД

Класификационни и проектантски организации

 

- "Български корабен регистър" АД

- "Бюро Веритас Варна" ЕООД

- "Варшип дизайн" ЕООД

- "Врипак Енжиниъринг" ЕООД

- "ДНВ ГЛ България" ЕООД

 

- "ИХБ Шипдизайн" АД

- "Смарт дизайн 2006" ООД

- "Кеппел ФЕЛС Балтек" ООД

- "Морско проектиране" ЕООД

- "Институт по хидро- и аеродинамика – БАН"

 

както и други предприятия на машиностроенето, енергетиката и транспорта.