Тренажорен комплекс за корабни механици

На разположение на студентите от специалност КММ е съвременен тренажорен комплекс за обучение на корабни механици.
Тренажорният комплекс е оборудван за 7 работни места – 6 за обучение и едно инструкторско място съгласно изискванията на Изпълнителна Агенция “Морска Администрация”. Тренажорният комплекс обхваща две зали за обучение, зала с команден пулт на корабно машинно отделение, включващ конзола с машинен телеграф и командни екрани, както и отделно помещение за инструктора. Тренажорният комплекс е сертифициран за учебен клас С съгласно изискванията на DNV.
Тренажорният комплекс осигурява обучение на студентите от специалност КММ по следните дисциплини:

  • Корабни енергетични уредби
  • Корабни котли
  • Изпитване на корабни енергетични уредби
  • Техническа експлоатация на корабни енергетични уредби
  • Корабни хидравлични машини
  • Корабни дизелови двигатели
  • Корабни парни и газови турбини
  • Електрообзавеждане на кораба
  • Топлотехнически апарати и общокорабни системи и др.
  • Проектиране на машинно отделение

Тренажорният комплекс за корабни механици е оборудван да бъде в пряка връзка с навигационния симулатор към катедра “Корабоводене”. По този начин могат да се приемат команди за управление на корабната силова уредба от навигационния мостик, както и да се осъществява обратна връзка от машинно отделение.