За дипломанти КММ 

ОКС "Бакалавър" 

Заявление за Държавен изпит

Конспект за Държавен Изпит по Английски език

Конспект за Държавен Изпит по специалност КММ

Процедура за Държавен Изпит по Английски език

Процедура за Държавен Изпит специалност КММ

График за Държавни изпитиОКС "Магистър"

Заявление за Държавен изпит/ Дипломна работа

Конспект за Държавен Изпит по Английски език

Конспект за Държавен Изпит по специалност КММ

Процедура за Държавен Изпит по Английски език

Процедура за Държавен Изпит по специалност КММ

График за Държавни изпити 

Оформление на дипломна работа (MS Word)


За бакалаври КММ

Дати за държавен изпит по английски език:

Редовна сесия

15.07.2024 (писмен 217НУК )

16.07.2024 (устен 217НУК)

Поправителна сесия

09.09.2024 (писмен 217НУК)

10.09.2024 (устен 217НУК)


Дати за държавен изпит по спец. КММ в съответствие с STCW:

Редовна сесия 

18.07.2024 (Функция 3 и 4 писмен тест) (зала 411М)

19.07.2024 (Функция 1 и 2 писмен) ( зала 411М)

Поправителна сесия

12.09.2024 (Функция 3 и 4 писмен тест) (зала 411М)

13.09.2024 (Функция 1 и 2 писмен) (зала 411М)


За магистри КММ след средно образование

Дати за държавен изпит по английски език:

Редовна сесия

15.07.2024 (писмен 217НУК )

16.07.2024 (устен 217НУК)

Поправителна сесия

09.09.2024 (писмен 217НУК)

10.09.2024 (устен 217НУК)


Дати за дипломна защита по специалност КММ:

17.07.2024 ( зала 318М )

Поправителна сесия

11.09.2024 ( зала 318М )


За магистри КММ от ОВО "Технически науки"

Дати за държавен изпит по английски език:

Редовна сесия

15.07.2024 (писмен 217НУК )

16.07.2024 (устен 217НУК)

Поправителна сесия

09.09.2024 (писмен 217НУК)

10.09.2024 (устен 217НУК)


Дати за държавен изпит по спец. КММ в съответствие с STCW:

Редовна сесия

18.07.2024 (Функция 3 и 4 писмен тест) (зала 411М)

19.07.2024 (Функция 1 и 2 писмен) ( зала 411М)

Поправителна сесия

12.09.2024 (Функция 3 и 4 писмен тест) (зала 411М)

13.09.2024 (Функция 1 и 2 писмен) (зала 411М)Всички държавни изпити и дипломни защити започват в 9:00ч., освен ако не е упоменато друго!