За дипломанти КММ

Заявление за Дипломна работа

Заявление за Държавен изпит/ Дипломна работа

Оформление на дипломна работа (MS Word)

Процедура за задаване и разработване на дипломните работи

Конспект за Държавен Изпит по Английски език

Процедура за Държавен Изпит по Английски език

График за Държавен изпит по Английски език

График за Държавен изпит по специалност КММ





За бакалаври КММ

Дати за държавен изпит по английски език:

Редовна сесия
18.01.2021 (писмен 320НУК от 11:00 ч.)
19.01.2021 (устен  320НУК от 11:00 ч.)

Поправителна сесия
25.01.2021 (писмен 320НУК от 11:00 ч.)
26.01.2021 (устен  320НУК от 11:00 ч.)

Дати за държавен изпит по спец. КММ в съответствие с STCW:

Редовна сесия
22.01.2021 (Функция 3 и 4 писмен) (присъствен от 9:00ч. зала 411М)
23.01.2021 (Функция 1 и 2 писмен) (присъствен от 9:00ч. зала 411М)
Поправителна сесия
29.01.2021 (Функция 3 и 4 писмен) (присъствен от 9:00ч. зала 411М)
30.01.2021 (Функция 1 и 2 писмен) (присъствен от 9:00ч. зала 411М)



За магистри КММ след средно образование

Дати за държавен изпит по английски език

Редовна сесия
18.01.2021 (писмен 320НУК от 11:00 ч.)
19.01.2021 (устен  320НУК от 11:00 ч.)

Поправителна сесия
25.01.2021 (писмен 320НУК от 11:00 ч.)
26.01.2021 (устен  320НУК от 11:00 ч.)

Дати за дипломна защита по специалност КММ:


поправителна
22.01.2021 (присъствен от 9:00ч. зала 318М )




За магистри КММ от ОВО "Технически науки"

За магистри ПМУС