Учебен план

 


Бакалавър

КММ- учебен план - ОКС "Бакалавър" редовна форма, 4 години

 

Магистър

KMM - Учебен план - ОКС "Магистър" редовна форма, 1.5 години ( За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалност "Корабни машини и механизми")

KMM- Учебен план - ОКС "Магистър" задочна форма, 1.5 години ( За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалност "Корабни машини и механизми")

 

KMM- Учебен план - ОКС "Магистър" редовна форма, 3 години ( За притежаващи ОКС " бакалавър" по специалности от ОВО "Технически науки")

KMM- Учебен план - ОКС "Магистър" задочна форма, 3 години ( За притежаващи ОКС " бакалавър" по специалности от ОВО "Технически науки")

ПМУС- Учебен план - ОКС "Магистър" редовна форма, 2 години ( За притежаващи ОКС " бакалавър" по специалности от ОВО "Технически науки")