доц. д.н. инж. Златозар Алексиев Данчев

Публикации:

 • Irina Kostova, Z. Aleksiev, The Characteristics of the Propulsive Plant - A Decisive Factor for the Ship’s Competitive Power Second International Conference on Marine Industry – MARIND`98, 28.09-2.10.1998, Varna, Bulgaria, ISBN 954 715 053 7
 • Irina Kostova, Z. Aleksiev MATCHING SHIP`S DIESEL ENGINE AND PROPELLER FOR HIGH EFFICIENT JOINT OPERATION MARIND`2001, Third International Conference on Marine Industry,04-08 June 2001,Varna, Bulgaria, ISBN 954-715-114-2
 • Irina Kostova , Z. Aleksiev, ECONOMIC ASPECTS OF SHIPS DIESEL PROPULSIVE PLANT DESIGN MARIND`2001, Third International Conference on Marine Industry, 04-08 June 2001, Varna, Bulgaria, ISBN 954-715-114-116-9
 • Z. Aleksiev, Kostova I, Tuning Main Engine and Propeller for Best sailing and Trading Performance of the Ship MEET`2002, MARIND`2002, ТU-Varna, Proceedings Vol.2, 06-11 Oct.2002, Varna, ISBN 954-20-0212-2
 • Z. Aleksiev, Kostova I, The art of Main Diesel Engine Selection, The Motor Ship 27-th Marine Propulsion Conference Proceedings, Hyburibiz England, 2004
 • Irina Kostova, Zlatozar Aleksiev, The Influence of Ship Scale on the Additional Resistance cansed by the Hull Roughness Augmentation, MEEMI'2005, Bulgaria, 2005, p.348 - 352
 • Z. Aleksiev, Kostova I, The Art of Main Diesel Engine Selection, Marine Propulsion Conference 2005, "The Motor Ship" Bilbao 27 - 28. Jan. 2005, Spain, 2005, p.23 – 32
 • Zlatozar Aleksiev, Irina Kostova, The Art of Main Diesel Engine Selection, The Motor Ship`s 27th
 • Zlatozar Aleksiev, Irina Kostova, The Art of Main Diesel Engine Selection, The Motor Ship`s 27th Annual Marine Propulsion Conference, Bilbao, Spain, p.23-32, (2005).
 • Irina Kostova, Zlatozar Aleksiev, Design of the Propulsive System for the Life Cycle of the Ship at Given Sea State Conditions, 12th International Maritime Association of the Mediterranean Congress IMAM`2007, Varna, Bulgaria, p.325-329, ISBN 13 978-0-415-45523-7, (2007).
 • I.Kostova, Zl. Aleksiev, The Influence of Ship Scale on the Additional Resistance Caused by the Hull Roughness Augmentation, Second international congress on mechanical and electrical engineering and marine industry, MEEMI’ 2005, vol.2, p.348-353, Varna, ISBN 954-20-0315-3, (2005).
 • Костова И., Алексиев З., Определяне на контрактните разходни характеристики на главния двигател на кораб при отдаването му под наем, Юбилейна научна сесия на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, Варна, стр.58-63,  ISSN 1310-9278, (2006).
 • Kostova, Zl. Aleksiev, Evaluation of the Average Mean Apparent Roughness Caused by the Fouling of the Ship`s Hull, Acta Universitatis Pontica Euxinus, Vol. 6, Number 8, p.72-75, ISSN 1223-7221, (2007).
 • Ирина Костова, Златозар Алексиев, Влияние на техническото състояние на елементите на двигателно-движителния комплекс върху неговия разход на гориво на проплавана миля, XIV Международна научно-техническа конференция trans&MOTAUTO`07, стр.112-116, гр. Русе, ISBN: 978-954-9322-22-4, (2007).

Издадени книги:

 • Корабни дизелови и паротурбинни силови уредби, Учебник, 1978
 • Проектиране на корабни дизелови и паротурбинни уредби, Ръководство, 1982.
 • И. Костова, Зл.Алексиев, Ръководство за проектиране на корабни енергетични уредби, тираж 250, страници 205, Варна,  ISBN -978-954-20-0381-6, (2007)
 • Зл. Алексиев , И. Костова, Корабни енергетични уредби, Учебник,  Издателска къща „Стено”, тираж 500, ISBN 978-954-449-423-0, (2009).