гл.ас. д-р инж. Веско Пенев

Публикации:

  • Д. Димов, К. Стоянов, В. Пенев, Контрол и възстановяване на работоспособността на турбокомпресори на трактори и комбайни, научна сесия на РУ, 2003
  • В. Пенев, Граници на устойчива работа на центробежен компресор при различни начини на управление на потока, ВВУ "Никола Йонков Вапцаров", Корабнаенергетика, Том 1, 2003
  • В. Пенев, Хр. Драганчев, Аеродинамични и акустични характеристики на центробежни компресори при управление на потока в зоната на въртящия се направляващ апарат, ВВУ "Никола Йонков Вапцаров", Корабна енергетика, Том 1,2003
  • В. Пенев, САД-САМ СЕОМ система за направляващи апарати на турбодетандери, сп. Машиностроителна техника и технологии, кн. 1, 2003
  • Vesko Penev, A computer - aided design / manufacturing procedure for small radial flow turbine impellers, Ovidius University - Annals of Mechanic Engineering, Romania,Volume V, Tom I, 2003

Издадени книги:

  • В. Георгиев, В. Пенев, Корабни дизелови вдигатели - Ръководство за лабораторни упражнения, ТУ - Варна, 1990
  • В. Георгиев, В. Пенев, Корабни дизелови двигатели - записки, ТУ - Варна, 1990
  • В. Георгиев, В. Пенев, Корабни силови уредби - записки, ТУ - Варна, 1991
  • В. Георгиев, В. Пенев, Корабни силови уредби - Ръководство за лабораторни упражнения, ТУ - Варна, 1991